activatic

Política de privacitat

Model de política de privacitat. FOR 2020\310

 

Tal com estableix, el Reglament (UE) 2016/679 (LCEur 2016, 605) del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018 (RCL 2018, 1629), del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, des d’ACTIVATIC INVEST SL s’informa del següent:

1.-RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ENTITAT

CIF B06954564

Adreça: C/Rovira i virgili, 40 baixos, 43002 Tarragona

Dades de contacte: Tel.: 681 934 914/ Email tarragona@activatic.es

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: tarragona@activatic.es

La relació actualitzada de les activitats de tractament que ENTITAT duu a terme es troba disponible al Registre d’Activitats.

2.-FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat del tractament de les dades és diferent per a cadascuna de les activitats de tractament que realitza lentitat. Podeu verificar-vos amb detall consultant el Registre d’Activitats de Tractament.

Des d’un punt de vista general, els tractaments de dades personals a l’ENTITAT s’identifiquen amb les diferents funcions que exerceix i que es corresponen amb:

– El foment de la transferència de tecnologia i promoció de la innovació.

– La formació i el perfeccionament d’estudiants, titulats i professionals qualificats.

– La promoció del coneixement d’altres idiomes i la difusió de l’espanyol.

– El foment de la inserció laboral i del desenvolupament professional dels estudiants i titulats universitaris.

– Ser linstrument denllaç i gestió entre lENTITAT, empreses i altres institucions públiques o privades, per a la proposta dactivitats, captació de fons i finançament daquestes, així com la seva difusió.

3.-QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El tractament de dades personals es fa per al compliment d’obligacions legals per part de l’ENTITAT, per al compliment de missions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits, així com quan la finalitat del tractament requereixi el consentiment, que hi haurà ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa. De la mateixa manera, hi ha legitimació en el tractament per a lexecució duna relació jurídica o contractual impulsada per linteressat.

Podeu consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament, que duu a terme l’ENTITAT, al Registre d’Activitats de Tractament.

4.-DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Podeu consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’ENTITAT al Registre d’Activitats de Tractament.

No obstant això, des d’un punt de vista general, els destinataris de dades personals poden ser:

– Agència Estatal dAdministració Tributària.

– Entitats financeres.

– Entitats asseguradores.

– Plataforma de contractació del Sector Públic.

– Registre públic de contractes.

– Auditors de projectes de recerca.

– Auditors comptables.

– Entitat a qui s’encomane la gestió en matèria de riscos laborals.

– Tresoreria General de la Seguretat Social.

– Organitzacions sindicals.

– Fundació Estatal per a la Formació a l’Ocupació (Fundació Tripartita).

– Empreses i entitats amb què se subscriuen acords.

– Oficina de Projectes Europeus.

– Entitats responsables del manteniment de la maquinària assistencial, en el marc de prestacions de serveis.

Empreses destinatàries daccions formatives.

– Administracions Públiques que finança els programes (Ajuntaments; Diputacions, Junta i Ministeris).

– Forces i cossos de seguretat de l’Estat.

– Jutjats i Tribunals.

5.-TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Poden existir transferències internacionals de dades, atenent la situació geogràfica de l’empresa que participa a Espanya. Es compta sempre amb el consentiment informat de l’interessat (article 49.1.a del RGPD).

6.-QUANT TEMPS ES CONSERVEN LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar dels tractaments realitzats, a més dels períodes establerts a la normativa d’arxius i documentació.

7.-QUINS SÓN ELS SEUS DRETS i ON EXERCITAR-LOS?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les dades que es duen a terme per l’ENTITAT. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, quan escaiguin, davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es).

Aquest lloc web fa servir Cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies